Spolek pro Hůrky a venkov

PFEFFERMANNŮV ROK 2019

V průběhu roku 2019 řešil Spolek pro Hůrky a venkov důležitý, a zatím nejobsáhlejší roční, kulturně-osvětový projekt. Za cíl si kladl popularizaci školní budovy v Hůrkách a byl vyhlášený u příležitosti 150 let od narození autora stavby hůrecké školy, Ing. Josefa Záruby Pfeffermanna, architekta a stavitele několika velkoměstských realizací a člověka mnoha profesí. Náplní projektu byly přednášky, dílny a další kulturní aktivity. Součástí se stalo i odhalení pamětní desky u vstupu do školní budovy, a to v rámci obnoveného svatohavelského posvícení.

V rámci Pfeffermannova roku se uskutečnila například Perníková dílna, Dílna adventních vazeb, Škola běhu a Pravopisné cvičení. Všechny akce v rámci tohoto cyklu proběhly částečně anebo zcela v prostorách hůrecké školy. Pozvánky na některé z nich naleznete v sekci Webarchiv.


 

aktualizováno: 15.07.2024 21:45:34