Spolek pro Hůrky a venkov

HŮRKY, VES NA BLATECH

První a zároveň dlouhodobý projekt vznikl již v roce 2018. Jeho hlavní náplní je povzbuzení zájmu o folklór z pomezí třeboňsko-hlubockých Blat.

Jeho podstatou bylo nejprve přiblížení tradičního venkovského roku formou osvěty, ale především prezentací blatského kroje. Od roku 2018 se nám tento projekt daří stále udržovat, a to formou přednášek, besed i tvůrčích řemeslných dílen.

Od roku 2019 máme pořízený celý jeden ženský blatský kroj, který byl již několikrát prezentován, poprvé na přednášce prof. Čechury ve škole v Hůrkách. Druhý kroj bude dokončený v roce 2023 a další, historické, by měly být v témže roce pořízeny. V kontaktu jsme s folklórními soubory ze Ševětína a Jarošova nad Nežárkou, ale také s dílčími řemeslníky, kteří nám pomáhají řešit například shánění některých materiálů. Velké poděkování za výpomoc patří dlouholeté vyšívačce, paní Jiřině Zikmundové z Kolného.

Řešení projektu bereme naprosto vážně a dbáme na to, aby pracovní postupy, ale i výsledky práce byly v souladu se zažitými pravidly. Sháníme proto odbornou literaturu, nasloucháme zkušeným řemeslníkům. Odborné konzultace nám ochotně poskytuje Blatské muzeum v Soběslavi. Zde se sluší poděkovat za vstřícnost etnoložce paní dr. Zuzaně Čermákové.
 

aktualizováno: 15.07.2024 21:45:34