Spolek pro Hůrky a venkov

FÓRUM VENKOVSKÝCH SPOLKŮ 2024

Spolky působící na venkově se často potýkají s různými problémy, které vedou k omezování jejich činnosti, v některých případech dokonce k úplnému zániku. Problémy s financováním, s komunikací vůči samosprávě nebo veřejnosti, s členskou základnou, s přezíráním a nepochopením tak bývají zdrojem frustrace, postupného odloučení nebo omezení aktivit jen na zvládnutelné minimum. Leckdy chybí vazby na odborníky, na lidské zdroje, na spolky podobného zaměření a roviny působení.

Abychom dokázali čelit těmto úskalím, pokusili jsme se na sobotu 22. června 2024 svolat spolkový den, fórum, na němž si o svých problémech, činnostech a třeba i úspěších budeme povídat, sdílet je s veřejností a odborníky. Je to poprvé. A chceme věřit, že nikoliv naposledy. Jsme totiž plnohodnotnou součástí občanské společnosti, jíž se snažíme spoludotvářet bez ohledu na politické dění, stav financí a všeobecnou náladu.

Vnímání venkova a péče o něj

Jsme si vědomi toho, že venkov není samozřejmostí. Že sice potřebuje peníze na svou obnovu a přirozený rozvoj, ale bez stanovení jeho mezí se to všechno může zvrhnout v destrukci. Ta je pak znát na hodnotách, které venkov reprezentují po staletí. O venkov je tedy třeba pečovat komplexně, přičemž peníze tu jsou až na druhém místě. Bez svědomitého přístupu, bez citu, osvěty a pochopení, bez udržitelnosti v dalších generacích venkov nenávratně ztratíme a dostatek peněz nám ho nezachrání. Cíl tedy známe, cest k němu je mnoho. O tom, že právě tyto cesty představují také pestrou činnost venkovských spolků svědčí i jejich účast na společném fóru.

Co je vlastně venkovský spolek a jak ho definovat?

Pojem venkovský spolek není nikde kodifikovaný. Nechceme však splývat s jakýmikoliv spolky, jichž je mnoho a mají různá zaměření, a proto jsme si venkovský spolek museli definovat. Za venkovský spolek tak považujeme subjekt vymezený občanským zákoníkem jako zapsaný spolek, tedy registrovaný u příslušného krajského soudu, působící na venkově, a to buď v části obce, v obci anebo městysu, a to v rámci neziskového sektoru. Za venkovský považujeme také spolek působící ve městě, ovšem spolupracující s venkovem, hájící zájmy venkova a prosazující jeho fenomén právě v městském prostředí. Takto definovaný pojem není regionálně omezen. Venkov přece může být kdekoliv.


Další informace o Fóru venkovských spolků 2024 (o účastnících, jednotlivých příspěvcích, propagaci a podpoře) naleznete v jednotlivých podsekcích na této stránce vlevo nahoře.


aktualizováno: 15.07.2024 21:45:34