Spolek pro Hůrky a venkov

UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME HŮRKY

Rok se s rokem sešel, a proto nás čeká v dubnu již třetí ročník jarní akce Ukliďme Hůrky, organizované v rámci celostátního projektu Ukliďme Česko. Každý, kdo chce udělat něco záslužného pro vesnici, v níž žijeme, může přijít v sobotu 6. dubna 2024 ve 14 hodin na hřiště, odkud se rozejdeme po několika úklidových trasách. Letos se chceme zaměřit hlavně na silniční strouhy a jejich okolí, které je po podzimním frézování silně znečištěno rozdrceným plastovým odpadem. Jedná se především o směr na Lišov a na Slověnice. Vyhnout se nechceme ani tradičním místům, tedy středu vesnice a Hůreckému potoku. Záleží nám na tom, kde žijeme a na tom, jak náš domov vnímají druzí. Přidejte se k nám, abychom měli dobrý pocit ze společně odvedené práce. Nic to nestojí. Doporučujeme si s sebou vzít výstražné ochranné vesty. Pracovní pomůcky částečně zajištěny. Registrace úklidu na Ukliďme Česko provedena zde. Pozvánku na akci Ukliďme Hůrky naleznete zde. Souhrnné zprávy z předchozích ročníků naleznete v sekci Projekty zde. Budeme se těšit na všechny!

zveřejněno 1. dubna 2024


VESELÉ VELIKONOCE

Přejeme všem veselé a požehnané Velikonoce, radost i naději až do konce tohoto roku.

Váš Spolek pro Hůrky a venkov

zveřejněno 30. března 2024


VELKOPÁTEČNÍ ŘEHTÁNÍ

Na Smrtnou neděli jsme se zbavili zimy v podobě slaměné Morany a nyní nás čeká svatý týden, jehož součástí je Velký pátek. Jako každoročně tak zveme všechny na Velkopáteční řehtání, které se uskuteční již podeváté právě na Velký pátek 29. března 2024. Podle tradice odletí zvony do Říma a utichnou. Po roce se opět projdeme středem vesnice s řehtačkami anebo jakýmikoliv jinými dřevěnými nástroji, které je nahradí, a to místo poledního zvonění a večer místo klekání. Sejdeme se tedy u kapličky ve 12 a v 18 hodin. Součástí hrkání budou napečené jidášky k ochutnávce, ale i naše blatské kroje. Velkopáteční řehtání je součástí spolkového projektu Naše tradice. Budeme se těšit na všechny. Pozvánka zde.

zveřejněno 22. března 2024


OHLÉDNUTÍ ZA VYNESENOU MORANOU

V moderní historii první vynášení Morany v Hůrkách proběhlo o Smrtné neděli 17. března 2024 dopoledne. Průchod vesnicí proběhl od kapličky se zdviženou smrtkou, jíž nesla Terezka v čele průvodu ukázkově po celou dobu až na lávku nad Hůrecký potok. Tam jsme ji shodili do vody a první místo v procesí vystřídalo takzvané líto. Do vsi zpět ke kapličce tak dorazilo opět jaro, život a radost z konce zimy. Součástí celé akce byl zpívaný doprovod lidových písní a samozřejmě blatské kroje, které náš spolek pořizuje již řadu let právě k účelům prezentace na venkovských slavnostech. Shazování Morany je součástí spolkového projektu Naše tradice a jeho odborná příprava probíhala ve spolupráci s naším partnerem, Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích. Souhrnná fotografie zde. Zpráva na Jižní Čechy teď zde. Ohlas, který vynášení smrtky v Hůrkách přineslo, znamená, že lidové tradice stále žijí, a tak se budeme těšit na další setkání. Třeba na Velkopátečním řehtání. Pozvánku zveřejníme.

zveřejněno 18. března 2024


SHAZOVÁNÍ MORANY

Naši předkové se snažili symbolicky zbavit zimy a vypořádat se smrtí vhozením slaměné figuríny do vody, shozením ze skály nebo zakopáním. Všichni si tento zvyk spojujeme s Moranou, ale ne všude je dodržován až do současnosti. V Hůrkách jsme ho proto zavedli poprvé letos, a tak se ho můžete přijít zúčastnit spolu s námi Sejdeme se na smrtnou neděli 17. března 2024 v 10 hodin u kapličky. Slaměnou figurínu, navlečenou do hadrů a stužek, nastrčenou na tyč, připravíme, nést ji mohou i větší děti. Tento obyčej je doprovázen také lidovými písničkami. Formu a průběh tradice konzultujeme s naším partnerem, Regionálním odborným pracovištěm pro lidovou kulturu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích jako odborným garantem. Shazování Morany je součástí spolkového projektu Naše tradice. Pozvánka zde.

zveřejněno 13. března 2024


SANTIAGO – CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA FRANTIŠKA TALÍŘE

Zajímá vás cestování? Myslíte, že je to jen trasa autem nebo letadlem někam k mořskému letovisku? Není zajímavější jen tak se sebrat a vyrazit za cílem, který má smysl? Pokud vás zajímají odpovědi na tyto otázky, přijměte pozvání do Hůrek na pátek 16. února 2024 od 18 hodin do místního hostince. O své svatojakubské cestě do španělského Santiaga de Compostela nám přijede povyprávět zajímavý poutník. Nebude jím nikdo jiný než první náměstek hejtmana Jihočeského kraje, pan František Talíř. Vstupné dobrovolné. Pozvánka zde a na Kudy z nudy. Budeme se těšit na všechny!

zveřejněno 7. února 2024


HŮRECKÝ POMNÍK PADLÝM V ROZHLASE

V pátek 2. února 2024 zazněl v pořadu Jihočeská vlastivěda, vysílaném Českým rozhlasem České Budějovice, díl věnovaný pozoruhodnému pomníku padlým v Hůrkách. Pomník byl vystavěn v roce 1923, projektován prof. Janem Šachlem a zhotoven sochařem Josefem Křivánkem z Českých Budějovic. Díl Jihočeské vlastivědy si můžete poslechnout zde.

zveřejněno 4. února 2024


SHRNUTÍ PŘEDNÁŠKY O GENEALOGII

V pátek 26. ledna 2024 večer jsme se sešli na přednášce s názvem Genealogie, cesta z archivu nejen k rodokmenu. Vedl ji třeboňský archivář a člen výboru našeho spolku, PhDr. Aleš František Plávek, praktickým způsobem tak, že představil genealogii v širším odborném kontextu. Všichni jsme si mohli zkusit čtení starého písma, určení historického správní zařazení a vyplnění jednoho z genealogických schémat – vývodu ze čtyř generací. Ve druhé polovině přednášky jsme společně na základě archivních dokumentů vymodelovali životní příběh hůreckého sedláka Jáchyma Čapka (1730–1783). Vysoká účast na přednášce svědčí o tom, že genealogie je vědní disciplína, o níž se veřejnost stále hodně zajímá. a že nás spojuje s lidmi i místem. Tiskovou zprávu z přednášky naleznete na Jižní Čechy teď anebo v Deníku, souhrnnou fotografii zde. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Na únor 2024 připravujeme přednášku na cestovatelské téma, a proto se budeme těšit opět na viděnou!

zveřejněno 3. února 2024


PFEFFERMANN V ROZHLASE

Architekt a politik Josef Záruba Pfeffermann, který je autorem spousty velkolepých staveb po celé republice, a rovněž budovy secesní školy v Hůrkách, má krátký medailonek v pořadu Jihočeská vlastivěda. Zhruba minutový pořad je vysílán každý všední den od 15. ledna 2024 na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice vždy po půl sedmé ráno příjemným hlasem pana redaktora Zdeňka Zajíčka. Jedním z členů autorského týmu je také archivář a člen našeho spolku, Aleš František Plávek.

zveřejněno 30. ledna 2024


DOBROČINNÝ PŘÍSPĚVEK

Stejně jako v předchozích letech, poslal náš spolek i letos zatím první finanční příspěvek na charitativní účely. Tentokrát rodině Vlašánkově z Kamenného Újezda, která přišla o střechu nad hlavou kvůli výbuchu plynu ve svém domě a jeho následné demolici. Výbor spolku tímto děkuje svým členům a příznivcům, kteří se na částce 5 000 Kč podíleli. K výzvě o pomoc se může přidat každý, bližší informace a číslo transparentního účtu naleznete zde.

zveřejněno 28. ledna 2024


GENEALOGIE – CESTA Z ARCHIVU NEJEN K RODOKMENU

Mnozí si pod pojmem genealogie představí sestavování rodokmenu. Není to špatně, ale genealogie neznamená jen tuto činnost. Je to vědní obor, který je navázaný na další historické disciplíny. A také na archiv. Víme vlastně, jak vypadá takový rodokmen a zda je jediným genealogickým schématem? Pro koho se původně vytvářel a jaké historické písemné prameny nejen k jeho sestavení můžeme využít? Pokud vás zajímá toto téma, zveme vás na přednášku s projekcí praktických ukázek písemností navázaných na venkov a Hůrky, která proběhne v pátek 26. ledna 2024 od 18 hodin v hostinci v Hůrkách. Přednášet bude třeboňský archivář PhDr. Aleš František Plávek. Akce se koná v rámci iniciativy Jen spolu tvoříme domov. Pozvánku naleznete zde a na Kudy z nudy.

zveřejněno 20. ledna 2024


SLOVO S KONCEM VÁNOC

Vážení přátelé, včerejším tříkrálovým svátkem nám končí období vánoční. Chtěli bychom se s Vámi podělit o stručné shrnutí toho, co jsme až doposud udělali, na čem stále pracujeme a na čem nám záleží. Zdaleka to není vše, ale vězte, chceme se i nadále věnovat tradicím a získávat zkušenosti. Záleží nám na tom, abychom věděli, kde jsme doma a znali ty, kteří se domů chtějí vracet. Jsme rádi, pokud sdílíte podobné myšlenky s námi. Také proto jsme vám napsali několik slov do nového roku, která naleznete zde.

zveřejněno 7, ledna 2024


STARŠÍ PŘÍSPĚVKY

Starší příspěvky z tohoto webu naleznete v sekci Webarchiv zde.

archivováno 1. ledna 2024


aktualizováno: 01.04.2024 21:17:47