Spolek pro Hůrky a venkov

UKLIĎME ČESKO

Už v roce 2021 jsme se zapojili do celostátního projektu Ukliďme Česko. S ohledem na koronavirovou pandemii se však úklid v Hůrkách tehdy uskutečnit nemohl. První realizace se tedy dočkal až v roce následujícím, kdy byla akce pro naši vesnici zaregistrována pod číslem 30352 s názvem Ukliďme Hůrky zde. V sobotu 2. dubna 2022 jsme se tedy sešli poprvé na hřišti ve 14 hodin, úklid pak trval asi dvě hodiny. Věříme, že úklid veřejných prostor i skutečnost, že se můžeme scházet při užitečné činnosti stojí za to. Ukliďme Česko je jedním z mála externích projektů, do nichž se Spolek pro Hůrky a venkov zapojil s předpokladem výhledu dlouhodobější udržitelnosti.


UKLIĎME HŮRKY 2023, ROČNÍK 2.

Vyhlášení úklidové akce | Na sobotu 1. dubna 2023 je připraven druhý ročník akce Ukliďme Hůrky, a to v rámci celostátního projektu Ukliďme Česko. Sraz zúčastněných se uskuteční na hřišti ve 14 hodin, poté proběhne rozdělení do skupin podle čtyř tras. Předpokládaná délka úklidu je dvě hodiny. První trasa (modrá) vede Hůreckým potokem a jeho okolím, druhá (žlutá) pak okolo hostince a na louce s hřištěm, třetí (červená) od školy k čp. 11 po silnici směrem na Slověnice a konečně čtvrtá (zelená) od školy k čp. 70 a k modrým božím mukám po silnici ve směru na Lišov. Úklidová akce se uskuteční za jakéhokoliv počasí. Každému, kdo přijde, předem děkujeme a budeme se těšit na viděnou! Leták naleznete zde, popis tras zde.

Vyhodnocení úklidové akce | V sobotu 1. dubna 2023 se od 14 do 17 hodin konal druhý ročník akce Ukliďme Hůrky, a to jako registrovaný úklid v rámci celostátní akce Ukliďme Česko. Letos nám počasí naštěstí přálo, hlavně nesněžilo jako vloni, a proto se před námi odpad nemohl schovat. Rozdělili jsme se do menších skupin a nasbírali na čtyřech trasách až 150 kg odpadu do 12 pytlů i to, co se do nich nevešlo. Nejvíce bylo skla a PET lahví, ale také se našly rámy oken, pneumatiky, dráty, igelity, kola a hromada nedopalků cigaret. Všechen tento nepořádek jsme nalezli podél cest a silnic v příkopech, na veřejných prostranstvích, v potoce a kolem hřiště. Každý si možná uklidí před svým prahem, ale to, co je dál od něj, zůstává bez povšimnutí. Proto má úklidová akce smysl. Zvláštní a velké poděkování patří paní Ludmile Novotné z Levína, která se nám postarala o příjemné občerstvení. Tak zase za rok!

prezentováno 28. března až 8. dubna 2023


UKLIĎME HŮRKY 2022, ROČNÍK 1.

Vyhlášení úklidové akce | Na sobotu 2. dubna 2022 je připravena akce Ukliďme Hůrky, a to v rámci celostátního projektu Ukliďme Česko. Sraz zúčastněných se uskuteční na hřišti ve 14 hodin, konec akce předpokládáme o dvě hodiny později. Hlavní trasa úklidu je plánována v okolí Hůreckého potoka, ale i přímo v jeho korytu, případně okolo hlavních cest. Zpřesněné trasy ještě zveřejníme. Zájemci o úklid naší vesnice se mohou registrovat na stránkách hlavního koordinátora, jímž je Spolek Ukliďme Česko, a to přímo na akci pro Hůrky, č. 30352, zde. Úklidová akce se uskuteční za jakéhokoliv počasí. Každému, kdo přijde, předem děkujeme a budeme se těšit na viděnou!

Zpřesňující informace | Věnujte prosím pozornost zpřesňujícím informacím k úklidu v Hůrkách, který se uskuteční v sobotu 2. dubna 2022 od 14 do 16 hodin. Účastníci, registrovaní i neregistrovaní, se sejdou na hřišti vedle čp. 74, kde se rozdělí do skupin k úklidu čtyř tras. První z nich (modrá) vede Hůreckým potokem a jeho okolím, druhá (žlutá) pak okolo hostince a na louce s hřištěm, třetí (červená) od školy k čp. 11 po silnici směrem na Slověnice a konečně čtvrtá (zelená) od školy k čp. 70 a k modrým božím mukám po silnici ve směru na Lišov. Kromě žluté trasy je možné prodloužení podle počasí a situace. Akce se koná za každého počasí. Případné dotazy směrujte na náš e-mail info@hurky.cz. Základní pracovní ochranné pomůcky budou zajištěny pouze v omezeném počtu, proto doporučejem vzít si s sebou vlastní rukavice, pytle a vhodnou obuv. Úklid se uskuteční za jakéhokoliv počasí.  Zmenšený leták k akci je zde. Mapa s přibližným zákresem tras je zde. Tabulka s popisem tras je zde. Uklidit můžeme až 3,3 km, tak se budeme těšit na viděnou!

Vyhodnocení jarního úklidu 2022 | Historicky první Ukliďme Česko máme v Hůrkách za sebou. Náš úklid se uskutečnil v sobotu 2. dubna 2022 od 14 hodin a trval přes hodinu. Podařilo se nám projít a uklidit všechny čtyři trasy, díky opravdu zimní atmosféře však bez jejich prodloužených variant. Přestože se počasí nevydařilo, protože od rána sněžilo s teplotou na nule a již v době úklidu napadlo asi 6 cm sněhu, podařilo se nám společně sesbírat sedm pytlů poházeného odpadu, především plastů a plechovek. Odklidili jsme také objemnější nálezy, kusy betonu, dřevěných desek a železa. Poděkování patří všem, kteří i přes nepřízeň počasí přišli a pomohli nám připravit naší vesnici na jaro, ale i organizujícímu Spolku Ukliďme Česko za poskytnutí základních ochranných a pracovních pomůcek. Další úklid v rámci celostátní akce se bude konat v září, pokud se do něj opět zapojíme, budeme Vás včas informovat.

prezentováno 29. března až 7. dubna 2022


 

aktualizováno: 01.04.2024 21:17:47