Spolek pro Hůrky a venkov

CELOROČNÍ CYKLUS K PŘIPOMÍNCE VÝZNAMU ŠKOLY V HŮRKÁCH A JEJÍHO AUTORA,

JOSEFA ZÁRUBY PFEFFERMANNA, S HLAVNÍ AKCÍ V ČERVNU 2023


PŮL STOLETÍ OD POSLEDNÍHO ZVONĚNÍ V HŮRKÁCH | SOBOTA 10. ČERVNA 2023

Máme za sebou úspěšně hlavní akci roku 2023, která se uskutečnila pod názvem Půl století od posledního zvonění v Hůrkách v sobotu 10. června 2023 odpoledne u příležitosti 50 let od ukončení školního vyučování v místní škole. Ve 13 hodin byl program zahájen mší svatou, obětovanou mimo jiné zdejším učitelům a žákům. Celebroval ji R. D. Mgr. Bohuslav Richter. Z kaple jsme se přesunuli ke vchodu místní školy, pořídili společnou fotografii, a to navzdory tomu, že právě v tuto chvíli pršelo. Po 118 letech vzal za školní kliku Josef Záruba Pfeffermann. Nikoliv však inženýr, který školu vyprojektoval a vystavěl v roce 1905, nýbrž jeho pravnuk, docent, který byl naším čestným hostem a na úvod všechny pozdravil. Splatil tím pomyslný dluh za svého pradědečka, který se tenkrát slavnostního svěcení nemohl zúčastnit. Do školy jsme se bohužel podívat nemohli, protože město Lišov zamítlo žádost o alespoň krátkodobé zpřístupnění v rámci této slavnosti. Přesunuli jsme se proto k pomníku padlým, který byl odhalen na den přesně před sto lety. Vyfotografovali se u něj tehdy naši předkové, vyfotografovali jsme se proto i my nyní. Hlavní program se poté odehrál v místním hostinci, kde úvodní slovo pronesl vrchní ředitel sekce kulturního dědictví Ministerstva kultury České republiky, pan dr. Vlastislav Ouroda, a to především z toho důvodu, že školní budova v Hůrkách byla v květnu 2023 vyhlášena za kulturní památku. Přítomné pozdravila také paní Jana Petříková, dcera předposledního řídícího učitele Jana Kundráta. Součástí dalšího programu byla krátká přednáška, vystoupení folklórního souboru Javoráček z Lomnice nad Lužnicí, projekce starých školních fotografií s hudebními proložkami na příčnou flétnu, bohatá tombola, občerstvení, rozdávání novinového almanachu a dalších pamětních tiskovin. „V Hůrkách se mi moc líbilo, byl jsem překvapený z toho, jak jsou u vás lidé milí a jak se dá mluvit vlastně s každým.“ zhodnotil s odstupem celou akci doc. Josef Záruba Pfeffermann.

Spolek pro Hůrky a venkov touto cestou děkuje všem, kteří se na přípravě slavnosti spolupodíleli. Jednak svým členům, jednak sponzorům a hostům, ale v neposlední řadě těm, kteří Půl století od posledního zvonění v Hůrkách zaštítili, tedy Ing. Vlastislavu Ourodovi, Ph.D. a Mgr. Jiřímu Vajčnerovi, Ph.D. z Ministerstva kultury České republiky a prvnímu náměstkovi hejtmana Jihočeského kraje, panu Mgr. Františku Talířovi. Potěšilo nás, že pozvání přijal čestný host doc. PhDr. Josef Záruba Pfeffermann, Ph.D., ale i radní města Lišov, pan Michal Přibyl, a zastupitel města Lišov, Ing. Martin Filip, a že s námi vedli seriózní diskuzi nejen o škole. Vážíme si každého, kdo se zúčastnil.

Zvláště pak děkujeme souboru Javoráček z Lomnice nad Lužnicí, Stanislavu Bláhovi ze Zalin, Jiřině Halmlové z Českých Budějovic, Tereze Hnátkové z Hůrek, Tereze Hořejší z Lišova, Liběně Kamešové z Hůrek, Karlu a Michale Martinovským z Hůrek, Jiřině Nečasové z Hůrek, Janě Petříkové z Českých Budějovic, Jaroslavě Pouzarové z Levína, Petru Urbanovi z Lišova a Ivaně Václavovské z Hůrek za nezištnou hmotnou i nehmotnou pomoc a také samozřejmě všem svým sponzorům.

 


TISKOVINY VYDANÉ U PŘÍLEŽITOSTI ŠKOLNÍ OSLAVY

 


NAŠI SPONZOŘI

  •     BOHEMIA FISCH Hůrky
  •     Vilím Elektro Hůrky
  •     Střední odborné učiliště Lišov
  •     TH Kaffee – Carrera coffee Pražírna Hospodářský České Budějovice
  •     One Print tiskárna České Budějovice
  •     The Chocolate, čokoládovna Rudolfov
  •     Kresan počítače Lišov

 


SOUVISEJÍCÍ MATERIÁLY

aktualizováno: 01.04.2024 21:17:47