Spolek pro Hůrky a venkov

HŮRKY – JEN SPOLU TVOŘÍME DOMOV

Iniciativa Spolku pro Hůrky a venkov byla poprvé představena na stejnojmenné besedě 31. března 2023. Společně jsme si připomněli některé historické milníky, mající vazbu na naší vesnici, tradice, které ještě přežívají, které jsou již mrtvé a které bychom mohli třeba obnovit, a místa, která nám k tomu všemu dávala a stále dávají prostor i příležitosti. Snažíme se o to, aby společnost nebyla rozdělená, ale soudržná. Součástí březnové besedy byla i projekce několika starých fotografií s porovnáním se současností. Všichni přítomní se shodli na tom, že nepostradatelnými místy jsou v tomto ohledu kaple, škola a hostinec. Na besedě bylo představeno také logo spolkové iniciativy, v jejímž rámci se budou konat všechny akce, které se staly předmětem naší společné diskuse, a které jsou navázány právě na historii, tradice a místa. Tedy segmenty, tvořící od nepaměti základy fungující venkovské komunity.

AKCE KONANÉ V RÁMCI INICIATIVY HŮRKY – JEN SPOLU TVOŘÍME DOMOV

  •     Beseda Hůrky – Jen spolu tvoříme domov | 31. března 2023
  •     Svatojánská pouť v Hůrkách | 20. května 2023
  •     Půl století od posledního zvonění v Hůrkách | 10. června 2023
  •     Svatohavelské posvícení | 14. října 2023

aktualizováno: 01.04.2024 21:17:47