Spolek pro Hůrky a venkov

PŘEJEME VŠEM JEN TO DOBRÉ!

zveřejněno 23. prosince 2022


 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V HŮRKÁCH

Srdečně všechny zveme na šesté Vánoční zpívání, které proběhne v hůrecké kapli sv. Jana Nepomuckého v úterý 27. prosince 2022 od 17 hodin. Naposledy jsme se takhle sešli v roce 2019. Na programu bude společné zpívání tradičních koled za doprovodu několika hudebních nástrojů. S texty si nemusíte lámat hlavu, obdržíte je vytištěné při příchodu do kaple. Nově si mezi některými koledami vyslechneme také mluvené slovo. Po skončení zpívání bude možnost společného posezení ve škole. Pozvánku naleznete zde. Kompletní program s texty všech koled pak zde.

zveřejněno 25. prosince 2022


 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO V HŮRECKÉ KAPLI

Již posedmé si můžete přijít do hůrecké mešní kaple sv. Jana Nepomuckého pro betlémské světlo, a to jako každoročně na Štědrý den od 15,00 do 15,30 hodin. Pokud si s sebou zapomenete vzít svíčku, rádi vám ji věnujeme. Betlémské světlo v Hůrkách je jednou z mála pravidelných akcí, které jsme nebyli nuceni přerušit ani kvůli dvěma letům koronavirové pandemie. Přijďme si společně popřát klidné Vánoce a odnést si domů světlo naděje. Pozvánku naleznete zde.

zveřejněno 21. prosince 2022


 

CVIČENÍ S PROFESIONÁLNÍ FYZIOTERAPEUTKOU

Přijďte si aktivně odpočinout od pečení cukroví a úklidu na adventní instruktážní cvičení s profesionální fyzioterapeutkou, paní Pavlínou Hýblovou. Akce se uskuteční v sobotu 17. prosince 2022 od 17 hodin v dolní třídě školní budovy v Hůrkách. Cvičení bude zaměřeno na vadné držení těla, bolesti kloubů, svalů a zad, tedy na neduhy, které trápí skoro každého, a určeno je pro děti i dospělé, pro muže i ženy. K efektivnímu a pohodlnému cvičení si s sebou přineste osušku, karimatku (případně cvičební podložku) a dva malé polštářky na podložení rukou. Předpokládaná délka akce je 60 minut. Pozvánka na cvičení je zde.

zveřejněno 13. prosince 2022


 

ROZSVÍCENÍ HŮRECKÉHO BETLÉMU

Víte, že mají Hůrky svůj venkovní betlém? Ano, již v loňském roce náš spolek vlastnoručně vyrobil slaměné figury Svaté rodiny v životní velikosti a poprvé je vystavil (viz zde). Přijďte s námi letos na slavnostní rozsvícení hůreckého slaměného betlému v pátek 2. prosince 2022 v 17 hodin před kapli sv. Jana Nepomuckého v Hůrkách na návsi. Připravený bude hudební doprovod i domácí punč pro děti, řidiče i dospělé. Těšíme na společné setkání a přejeme všem klidný advent! Pozvánka na akci je zde.

zveřejněno 30. listopadu 2022


 

ZANIKLÉ VESNICE NA LIŠOVSKU ANEB CO BYLO NA MÍLI OD HŮREK A UŽ NENÍ

Děkujeme všem, kteří jste přišli a přijeli zblízka i daleka do Hůrek v nevlídném počasí ve středu 16. listopadu 2022 večer na přednášku PhDr. Daniela Kováře o zaniklých vesnicích na Lišovsku a v okolí Hůrek. Společně jsme zcela zaplnili dolní třídu hůrecké školy, což svědčí o tom, že historie je téma, které nás stále zajímá. Překvapilo nás, že vzdálenost ani věk není překážkou účasti. Zvláštní dík proto patří přímo přednášejícímu dr. Kovářovi, že tak spoluvytvořil příjemnou atmosféru a ochotně zodpovídal naše dotazy. Věříme, že to pro nás všechny bylo milé setkání a budeme rádi, když si podobnou akci někdy zopakujeme. Výběr fotografií z přednášky naleznete zde. Plakátek k akci pak zde.

zveřejněno 21. listopadu 2022


 

PRAVOPISNÉ CVIČENÍ

Přijďte v úterý 25. října 2022 v 18 hodin do večerní školy v Hůrkách na hodinu českého jazyka. Společně si napíšeme pravopisné cvičení a prověříme své dovednosti na známých záludnostech naší mateřštiny. Na přestávku je naplánovaná školní svačina, premianti hůrecké školy budou odměněni. Naposledy jsme se na pravopisném cvičení sešli v roce 2019, budeme se proto těšit, že do druhého ročníku nastoupí alespoň všichni tehdejší frekventanti. Akce je určena pro dětské i dospělé žáky, uskuteční se v dolní třídě školy v Hůrkách. Plakátek k akci naleznete zde.

zveřejněno 20. října 2022


 

SVATOHAVELSKÉ POSVÍCENÍ 2022

Dovolujeme si vás pozvat na druhé obnovené Svatohavelské posvícení v Hůrkách, které se uskuteční v sobotu 8. října 2022 od 14 hodin (tedy tentokrát o něco málo dříve než na sv. Havla). První obnovené posvícení jsme zorganizovali v roce 2019 a následující dva roky jej nebylo možné uskutečnit s ohledem na společenské uzávěry, související s koronavirovou pandemií. Letos by se mělo vše vydařit, dokonce i počasí. Máme připravený program pro malé i velké a budeme se těšit na viděnou s vámi se všemi. Kompletní program naleznete zde.

zveřejněno 6. října 2022


 

SVATOJÁNSKÁ POUŤ V HŮRKÁCH 2022 | Poděkování

Už je to dva týdny, co jsme se společně sešli v sobotu 14. května 2022 na svatojánské pouti, která se konala po dvou letech koronavirové odmlky. Chceme tímto vyjádřit poděkování všem, kteří nám pomáhali, všem, kteří přišli a všem, kteří přispěli na další činnost našeho spolku. Velice děkujeme i našim sponzorům, a sice jihočeské Madetě, českobudějovické pražírně kávy Carrera coffee Hospodářský a hůrecké firmě Bohemia Fisch. Bez nich, ale ani bez vás, bychom tuto tradiční venkovskou událost nebyli schopni zajistit v takovém rozsahu. Zvláštní poděkování pak patří panu Josefu Fiktusovi za upřímný hudební doprovod na harmoniku a zpěv lidových písní, jimiž podtrhl celkový charakter akce. Několik fotografií nejen z letošní hůrecké poutě naleznete ve fotogalerii zde.

zveřejněno 31. května 2022


 

SVATOJÁNSKÁ POUŤ V HŮRKÁCH 2022

Dovolujeme si Vás pozvat po dvouleté odmlce opět na svatojánskou pouť do Hůrek, která se uskuteční v sobotu 14. května 2022. Ve 14 hodin bude zahájena mší svatou v místní kapli, poté jsme pro vás zajistili tradiční malý trh regionálních výrobků s ochutnávkami a na 16. hodinu připravil hostinec další svůj program. Plakátek na pouť naleznete zde.

zveřejněno 10. května 2022


 

VELKOPÁTEČNÍ ŘEHTÁNÍ 2022

Po dva předchozí roky jsme nemohli kvůli protiepidemickým opatřením vyrazit po vsi se řehtačkami, letos to bude opět možné. Tradiční Velkopáteční řehtání se proto uskuteční 15. dubna 2022 místo poledního zvonění a večerního klekání. Sejdeme se v 11,55 h. a v 17,55 h. u kapličky a obejdeme prostor středu vesnice. Anebo třeba i dále. Jako každý rok budou nachystané čerstvé jidášky. Na Velký pátek odlétají podle tradice zvony do Říma, a tak se nahrazují zvukem řehtaček, dřívek, skořápek a jiného náčiní. Nezapomeňte si ho proto vzít s sebou. Zvony zaznějí naposledy na Zelený čtvrtek v poledne a opět se rozezvučí až na Bílou sobotu na klekání. Pojďme si společně připomenout starou tradici. Akce se uskuteční za jakéhokoliv počasí.

Přejeme všem požehnané Velikonoce.

zveřejněno 13. dubna 2022


 

UKLIĎME ČESKO | Vyhodnocení úklidu

Historicky první Ukliďme Česko máme v Hůrkách za sebou. Úklid se uskutečnil v sobotu 2. dubna 2022 od 14 hodin a trval přes hodinu. Podařilo se nám projít a uklidit všechny čtyři trasy, díky počasí však bez jejich prodloužených variant. Více naleznete zde.

zveřejněno 5. dubna 2022


 

UKLIĎME ČESKO | Zpřesňující informace

Věnujte prosím pozornost zpřesňujícím informacím k úklidu v Hůrkách, který se uskuteční v sobotu 2. dubna 2022 od 14 do 16 hodin. Účastníci, registrovaní i neregistrovaní, se sejdou na hřišti vedle čp. 74, kde se rozdělí do skupin k úklidu čtyř tras. Modré (potok), žluté (hostinec), červené (na Slověnice) a zelené (na Lišov). Více k akci, včetně letáku a tabulky s trasami naleznete zde.

zveřejněno 29. března 2022


 

DAR PRO UKRAJINU

Spolek pro Hůrky a venkov uskutečnil finančí sbírku mezi svými členy na podporu válkou postižené Ukrajiny. V pátek 25. března 2022 tak poslal částku 8 000 Kč na transparentní účet společnosti Post Bellum, zajišťující nákup zdravotnického a vojenského materiálu pro potřeby ukrajinské armády. Všem, kteří přispěli, patří poděkování.

zveřejněno 25. března 2022


 

UKLIĎME ČESKO

Na sobotu 2. dubna 2022 je připravena akce Ukliďme Hůrky, a to v rámci celostátního projektu Ukliďme Česko. Sraz zúčastněných se uskuteční na hřišti ve 14 hodin, konec akce předpokládáme o dvě hodiny později. Více naleznete zde.

zveřejněno 7. března 2022


 

STALO SE PŘED STO LETY

Několik informací k tomu, jak to vypadalo právě před jedním stoletím, tedy v roce 1922, ve světě, v Československu i v Hůrkách naleznete v sekci Hůrky. Na stručnou tabulku se můžete podívat na tomto odkazu.

zveřejněno 16. února 2022


 

LÁVKA PŘES POTOK OPĚT OTEVŘENA

Od čtvrtka 3. února 2022 je opět otevřena lávka pro pěší přes Hůrecký potok v místě pod hasičskou zbrojnicí. S ohledem na velmi špatný dosavadní stav dostala zcela nová impregnovaná prkna. Více zde.

zveřejněno 4. února 2022


 

VOLBA VÝBORU A ZAHÁJENÍ ČINNOSTI V ROCE 2022

Na základě volby kolektivního statutárního orgánu spolku, konané dne 23. prosince 2021, byl potvrzen dosavadní výbor ve složení Pavla Marešová, Aleš František Plávek a Marie Račáková. Výsledek volby byl zanesen do spolkového rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, zvolení členové výboru mají tříletý mandát do konce roku 2024.  V prvním lednovém týdnu roku 2022 sestavila členská schůze seznam akcí, které byly přerušené anebo zcela zrušené vlivem epidemických opatření v předchozích dvou letech, a na něž bychom v roce letošním opět rádi navázali. Rozhodně toho není málo. O jejich konání Vás budeme informovat třeba na těchto stránkách a uvítáme, pokud se k nám přidáte. Přejeme všem klidné dny a hlavně, abychom ve zdraví ustáli snad poslední útok koronavirové pandemie.

výbor Spolku pro Hůrky a venkov

zveřejněno 23. ledna 2022


 

aktualizováno: 15.07.2024 21:45:34