Spolek pro Hůrky a venkov

STALO SE PŘED STO LETY

Podívejme se společně na to, jak vypadal právě před jedním stoletím, tedy v roce 1922, svět,  Československo i Hůrky. K pochopení nelehké situace postačí jedna stručná tabulka. V krizi nežijeme pouze v současnosti ...

 

SVĚT

ČESKOSLOVENSKO

HŮRKY

První vlna poválečné hospodářské krize, započaté v USA v dubnu 1920, se odrazila i na světové ekonomice.

 

V Československu začal být nedostatek peněz, kvůli spekulacím na dosud ne příliš silné pražské burze klesaly akcie. Rok 1922 byl z této krize pro tuzemskou ekonomiku nejhorší, což se odrazilo i na sociálních nepokojích a nestabilních cenách zboží.

První půlrok 1922 byl velice suchým, druhý naopak extrémně deštivým, bohatým na vichřice, a to až do prosince. Sklizeň se pro hůrecké sedláky stala velice obtížnou, protože dobytek i vozy se bořily hluboko do bahna.

Českoslovenští agrárníci přijali nový název své strany, Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu. V říjnu byla jmenována nová vláda v čele s agrárníkem Antonínem Švehlou.

Ceny některých komodit se pohybovaly výše než dosud. Za 1 q brambor se platilo 20 Kč, za 1 q pšenice 135 Kč a za 1 q sena 300 Kč.

Do hůrecké obecní školy nastoupilo v září sedmdesát dětí. Zástupcem řídícího učitele se stal Ferdinand Saip z Rychvaldu na Karvinsku.

zveřejněno 16. února 2022


 

OHLÉDNUTÍ PO HISTORII V ROCE 2017

Před 100 lety

V roce 2017 je tomu přesně 100 let, kdy byly v Hůrkách podél silnice z Lišova do Slověnic vysázené tzv. válečné lípy. Jejich stromořadí vyjadřovalo slovanské povědomí a národní soudržnost místních občanů v těžkých dobách Velké války.

Před 70 lety

V roce 1947 byl v důsledku poválečné euforie, způsobené osvobozením větší části československého území sovětskou armádou, jmenován čestným občanem Hůrek také Josef Vissarionovič Stalin.

Před 40 lety

Budova pohostinství v Hůrkách si připomíná 40 let od svého dostavění. V únoru 1977 bylo možné, díky mírné zimě, pokračovat ve stavebních pracích, které byly zcela dokončeny v září téhož roku. Stavba hostince,
i s kulturním sálem a prodejnou, byla zahájena již v zimě 1974/1975 na pozemcích dosud patřících k čp. 4 a 5, tedy ke statkům u Šachlů (Tůmů) a u Klabouchů.

aktualizováno: 01.04.2024 21:17:47