Spolek pro Hůrky a venkov

SPOLKY

Fórum venkovských spolků 2024 tvoří jedenáct účastnických spolků z pěti okresů, které se dobrovolně dohodly na prezentaci své činnosti směrem k veřejnosti. S touto formou komunikace má přitom každý jinou zkušenost. Jejich názvy s krátkým popisem činnosti jsou uvedeny níže.


Ctibořská náves | okres Pelhřimov

Pečuje o komunitní činnost, obnovuje tradice a drobné venkovské stavby

Dětský folklórní soubor Doudlebánek | okres České Budějovice

Stará se o folklórní tradice, zvyky, hudbu a tanec předávané mladé generaci ve věku 3 až 18 let

Folklórní soubor Javor | okres Jindřichův Hradec

Udržuje a rozvíjí tradice, hudbu i tanec

Hůrecký okrašlovací spolek | okres Jindřichův Hradec

Chrání a propaguje kulturní a historické dědictví, zvelebuje veřejný prostor a dbá o ochranu přírody

Spolek pro Hůrky a venkov | okres České Budějovice

Oživuje  a udržuje venkovské tradice, věnuje se osvětové a komunitní činnosti, propaguje hodnoty venkova

Spolek pro založení muzea kominického řemesla a jeho propagaci | okres Tábor

Založení muzea kominické profese, ochrana a zachování kulturního dědictví, výstavy, přednášky, další činnost

Spolek Sýpka Hosín | okres České Budějovice

Pořádá kulturní a společenské akce, pečuje o komunitní život v obci

Spolek Živé Hodonice | okres Český Krumlov

Oživuje bývalou sudetskou vesnici Hodonice u Malont, obnovuje krajinu a lokální soběstačnost

Sportovní oddíl Waran RT Zaliny | okres České Budějovice

Pěstuje sportovní činnost a soutěže, motoristický sport, výchovu sportovců a pořádá kulturní akce

Ševětín žije! | okres České Budějovice

Obnova kulturního a komunitního života v obci

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Lišov I. | okres České Budějovice

Provoz pobočného spolku, věnuje se tradiční zahrádkářské činnosti a spolupráci s venkovem


aktualizováno: 15.07.2024 21:45:34