Spolek pro Hůrky a venkov

PROGRAMOVÉ PŘÍSPĚVKY PŘIHLÁŠENÝCH SPOLKŮ

Do programu bylo zařazeno jedenáct příspěvků venkovských spolků formou veřejné prezentace své činnosti. Čas jejich přednesení naleznete v programu, stručnou anotaci pak uvádíme zde níže.


Ctibořská náves | Jana Stachová

Ctiboř, místo k životu | Přípěvek představí spolek Ctibořská náves, který působí od roku 2011 v malé vesničce Ctiboř na Vysočině. Jeho činnost se prolíná mnoha oblastmi života malé místní komunity, od společenské, přes kulturní a osvětovou až po environmentální.

Dětský folklórní soubor Doudlebánek | Miroslava Dušáková a Jan Šimánek

Činnost dětského folklórního souboru (včetně vystoupení souboru) | Soubor pracuje ve třech věkových skupinách. Učíme se staré tance, písně a zvyky, které předvádíme v pódiové upravě divákům. Předvedeme premiérově pásmo Cestou ze školy. Představení souboru proběhne formou vzájemného rozhovoru obou prezentujících.

Folklórní soubor Javor | Marcela Božovská

Není folklór jako folklór (včetně vystoupení souboru) | Mezi nositele folklóru patří folklórní soubory. Otázkou však je, zda návštěvníci vyhledávají opravdu tradiční folklór anebo jdou na show? Máme zpracovávat dochované materiály s ohledem na faktičnost nebo se přizpůsobovat a myslet prvoplánově na wow efekt?

Hůrecký okrašlovací spolek | Jiří Dluhoš

Hornická obec Hůrky | Hůrecký okrašlovací spolek vznikl z potřeby připomenout nejen zapomenutou historii, ale také zlepšit celkový společenský život. Začali jsme naučnou stezkou, převzali jsme aktivity kolem stavění májky, zřídili expozici k historii, vývěsní tabuli a jiné drobné doplňky zpříjemňující život místním i návštěvníkům.

Spolek pro Hůrky a venkov | Aleš František Plávek

Spektrum projektů vesnického spolku v Hůrkách | Spolek vznikl v roce 2015 z potřeby uspořádat oslavu 110. výročí trvání místní školní budovy. Komunitní činnost a připomínka historie a tradic se tak stala jeho hlavním posláním. K tomu, aby ji mohl dosáhnout, realizoval několik vlastních projektů činnosti, na nichž dlouhodobě staví. Mnohdy k jejich realizaci stačí dobrá vůle namísto účelově vynaložených finančích prostředků, často bez zajištění další udržitelnosti.

Spolek pro založení muzea kominického řemesla a jeho propagaci | Eva a Josef Bažantovi

Kominické muzeum – 10 let výzev a zkušeností | V našem příspěvku bychom posluchače rádi stručně seznámili s průřezem svých dosavadních aktivit, s úspěchy i výzvami, které nás v průběhu let provázely. Případně jsme v diskusi otevřeni sdílet zkušenosti s ostatními účastníky Fóra venkovských spolků 2024.

Spolek Sýpka Hosín | Zdeňka Lipoldová

Hosínské zvonění | Z neskutečné energie první akce vzešla tradice vesnické slavnosti. Celá organizace slavností je postavena na sousedské a přátelské spolupráci a na atmosféře je to znát. Chceme se potkávat i mimo rámec Zvonění.

Spolek Živé Hodonice | Dita Měkotová

Živé Hodonice | Bývalá sudetská ves v Novohradském podhůří pomalu ožívá novým způsobem. Udržitelný způsob bytí a lokální soběstačnost je tu nutnou podmínkou. Ekologické komunitní fungování, péče o krajinu, její obnova a návaznost na českoněmeckou historii tvoří hlavní činnosti spolku. Cesta k realizaci je plná kotrmelců. Je to výzva ...

Sportovní oddíl Waran RT Zaliny | Petra Floriánová a Jan Těšínský

Prezentace činnosti spolku | Příspěvek je připraven jako celková prezentace činnosti a aktivit spolku a přehled jím organizovaných akcí.

Ševětín žije! | Stanislava Skřičková Jírovcová

Jak začít s pořádáním farmářských trhů na venkově | Co bylo na úplném začátku Ševětínského trhu pod kostelem? Představíme naše nejdůležitější zkušenosti s pořádáním farmářských trhů. Povíme také pár slov o tom, co pro nás znamená obnova komunitního života, co nás pohání vpřed a jaké překážky nás brzdí.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Lišov I. | Helena Adamcová

Činnost pobočného spolku zahrádkářů | Příspěvek se bude věnovat činnosti pobočného zahrádkářského spolku v malém městě v posledních deseti letech. Povšimne si úbytku členské základny a problematiky financování spolkové činnosti.


ÚVODNÍ SLOVO

Jsme velice potěšeni tím, že konání Fóra venkovských spolků 2024 rezonuje také ve veřejném životě. Je nám proto velkou ctí, že v úvodním bloku přednese své slovo místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, pan Jan Bartošek. Se stejnou úctou přistupujeme k tomu, že jej bude následovat slovo prvního náměstka hejtmana Jihočeského kraje, pana Františka Talíře, který je dlouhodobě s naším spolkem v kontaktu a pro komunitní činnost na venkově má plné pochopení. Nakonec, k označení naši společné akce jako fóra došlo z jeho podnětu ...


ODBORNÉ PŘÍSPĚVKY

Součástí programu budou také tři odborné příspěvky, tematicky navázané na venkovský život. Prezentovat je budou odborníci z oborů etnografie, historie a knihovnictví. Tak si je přijďte poslechnout, určitě to stojí za to!

Jan Šimánek | Lidové zvyky a jejich význam na současném jihočeském venkově

Daniel Kovář | Venkovské spolky kdysi

Zuzana Hájková | Knihovna a její místo v komunitě malé obce

aktualizováno: 15.07.2024 21:45:34