Spolek pro Hůrky a venkov

ZÁŠTITA

Fórum venkovských spolků 2024 osobně zaštítil první náměstek hejtmana Jihočeského kraje, Mgr. František Talíř. Záštitu tomuto projektu poskytlo také MInisterstvo kultury České republiky. Projekt byl zároveň spolufinancován z rozpočtu Jihočeského kraje.


SPONZORING

Fórum venkovských spolků 2024 by se nemohlo uskutečnit bez finanční i jiné podpory našich partnerů, jimž patří velké poděkování. Této podpory si velice vážíme.

BOHEMIA FISCH, s. r. o. | Hůrky | web

Střední odborné učiliště Lišov | Lišov | web

Budějovický Budvar, národní podnik | České Budějovice | web

Palco, s. r. o. | Nová Včelnice | web

TH Kaffee – Carrera Coffee, Pražírna Hospodářský | České Budějovice | web

T-Severka, s. r. o. čokoládovna | Rudolfov | webODBORNÍ PARTNEŘI

Fórum venkovskuých spolků 2024 má přesah do odborné roviny. Spolek pro Hůrky a venkov jako hlavní organizátor dlouhodobě udržuje kontakt s odbornými pracovišti, s nimiž konzultuje svou činnost. Mezi první v tomto směru patřilo Husitské muzeum v Táboře – Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí. Aktivní účastí podpořili program fóra účastníci dalších odborných institucí, PhDr. Jan Šimánek z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích (web), PhDr. Daniel Kovář ze Státního oblastního archivu v Třeboni – Státního okresního archivu České Budějovice (web) a PhDr. Zuzana Hájková z Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích (web). Program tak obohatí jejich odborné příspěvky z oblastí navázaných na venkov, a sice etnografie, historie a knihovnictví.

Jan Šimánek | Lidové zvyky a jejich význam na současném jihočeském venkově

Daniel Kovář | Venkovské spolky kdysi

Zuzana Hájková | Knihovna a její místo v komunitě malé obceMEDIÁLNÍ PODPORA

Velmi nás těší, že se při přípravě Fóra venkovských spolků 2024 podařilo získat mediální podporu Českého rozhlasu České Budějovice (web). Poděkování tak patří paní Anně Pospíšilové z marketingového oddělení rozhlasu a panu redaktorovi Zdeňku Zajíčkovi.aktualizováno: 15.07.2024 21:45:34